GWARANCJA

Gwarancja dla klientów w Europie

Stoimy za naszym produktem

Orbit Baby Europe z przyjemnością oferuje swoim klientom program ograniczonej gwarancji. Jesteśmy dumni z naszego rzemiosła i zapewniamy naszym rodzinom Orbit Baby najlepszy produkt.

Jeśli uważasz, że produkt jest wadliwy, skontaktuj się z Orbit Baby Europe pod adresem hello@orbitbabyeurope.com, podając numer seryjny (jeśli dotyczy) i oryginalny dowód zakupu, aby rozpocząć przegląd w okresie ograniczonej gwarancji. Jeśli Orbit Baby Europe stwierdzi, że wada jest objęta niniejszą ograniczoną gwarancją, Orbit Baby Europe, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt lub jego komponenty. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje naprawę i wymianę produktów i komponentów tylko do końca pierwotnego okresu ograniczonej gwarancji.

Co obejmuje ograniczona gwarancja:

Firma Orbit Baby Europe gwarantuje, że produkt objęty niniejszą ograniczoną gwarancją jest wolny od wad produkcyjnych w zakresie materiału lub wykonania przez okres dwóch (2) lat od daty pierwotnego zakupu. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu i tylko produktów zakupionych i używanych w Europie. Okres ograniczonej gwarancji dotyczy również wszelkich dorozumianych gwarancji, które mogą istnieć na mocy obowiązującego prawa. W niektórych krajach ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej nie są dozwolone, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Czego nie obejmuje ograniczona gwarancja:

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: (1) wad powstałych w wyniku naprawy (z wyjątkiem dokonanej przez Orbit Baby Europe lub jej autoryzowanych przedstawicieli serwisowych) lub modyfikacji produktu, (2) wad powstałych w wyniku stosowania osłon, wkładek, akcesoriów, przyrządów mocujących, lub inne komponenty, które nie zostały dostarczone przez Orbit Baby Europe lub nie zostały przez nią wyraźnie zatwierdzone na piśmie, (3) wady wynikające z niewłaściwego użytkowania, w tym użytkowania niezgodnego z instrukcją produktu, nadużycia, wypadek, zaniedbanie, niewłaściwa konserwacja lub obsługa lub normalne zużycie i rozdarcie, (4) wady wynikające z obsługi przez linie lotnicze lub personel lotniska (lub inne podmioty podróżujące i personel) oraz (5) wady, takie jak korozja lub pleśń wynikające z niewłaściwego przechowywania, takiego jak przechowywanie na zewnątrz, przechowywanie w wilgotnym otoczeniu lub przechowywanie z wilgocią lub solą na produkcie.

Ograniczenie uprawnień w ramach ograniczonej gwarancji:

Twoje zadośćuczynienie w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu lub jego komponentów. W żadnym wypadku firma Orbit Baby Europe ani żaden z jej sprzedawców detalicznych, dealerów, dystrybutorów lub odsprzedawców nie będzie ponosić odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody związane z produktem (w tym naprawionym lub zamienionym produktem lub komponentem) lub jego użytkowaniem. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie i wykluczenie może nie mieć zastosowania.

Jak obowiązują przepisy krajowe:

Niniejsza ograniczona gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, ale mogą mu przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Ograniczenie i wykluczenie mogą Cię nie dotyczyć.

Gwarancja poprzedniej generacji: G1, G2, G3 i O2:

Orbit Baby był wcześniej właścicielem, firma udzieliła swoim klientom 2-letniej ograniczonej gwarancji na swoje systemy G2 i G3. Systemy te zostały sprzedane jako nowe w 2016 roku i od tego czasu wygasła gwarancja. Firma Orbit Baby Europe nie może niestety naprawić, wymienić ani naprawić żadnego z tych elementów, ale będzie miała gwarancję na wszystkie swoje nowe systemy podróżne G5 i produkty. Jeśli posiadasz system podróżny Orbit G2 lub G3 i jesteś zainteresowany uaktualnieniem do naszego systemu podróżnego G5, zapoznaj się z naszym Programem aktualizacji Orbit.