Warunki

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

----

Przegląd

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Orbit Baby Europe. W całej witrynie terminy "my"," my "i" nasz " odnoszą się do Orbit Baby Europe. Orbit Baby Europe oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i ogłoszeń zawartych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, użytkownik angażuje się w nasze "usługi" i zgadza się na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki Świadczenia Usług", "warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pomocą hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i/ lub ofiarodawcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z naszej strony internetowej. Poprzez dostęp lub korzystanie z dowolnej części Witryny, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków korzystania z usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do bieżącego sklepu, podlegają również Regulaminowi serwisu. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Regulaminu w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Świadczenia Usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest prowadzony na Shopify Inc. Udostępniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi Tobie.


SEKCJA 1-WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczasz, że osiągnąłeś wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że osiągnąłeś wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez którąkolwiek z Twoich małoletnich osób pozostających na utrzymaniu.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, a także nie może, korzystając z usługi, naruszać jakichkolwiek praw w swojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).

Nie wolno przenosić żadnych robaków, wirusów ani kodu o destrukcyjnej naturze.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie usług.


SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie.

Użytkownik rozumie, że jego zawartość (nie wliczając informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana niezaszyfrowana i obejmować (A) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części usługi, korzystania z usługi, dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody nas.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.


SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, Jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej terminowymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiale na tej stronie jest na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są podane tylko w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.


SEKCJA 4-ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub przerwania usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub Zawartości) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.


Sekcja 5-Produkty lub usługi (w stosownych przypadkach))

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką powrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie monitora komputera w dowolnym kolorze będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa indywidualnie dla każdego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na dowolny produkt lub serwis wykonany na tej stronie jest nieważny tam, gdzie zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w serwisie zostaną skorygowane.


SEKCJA 6-DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O RACHUNKU

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez lub pod tym samym kontem Klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy spróbować powiadomić użytkownika kontaktując się z adresem e-mail i/lub adres rozliczeniowy / numer telefonu pod adresem kiedy zamówienie zostało złożone. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i kontach dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z nim w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.


SEKCJA 7-NARZĘDZIA FAKULTATYWNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy kontroli ani danych wejściowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w takim stanie, w jakim są" i "w takim stanie, w jakim są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń LUB WARUNKÓW jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi firm trzecich.

Każde korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że jest zaznajomiony z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego (- ych) dostawcę (- ów) zewnętrznego (- ych).

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie Nowe funkcje i / lub usługi podlegają również niniejszemu regulaminowi świadczenia usług.


SEKCJA 8-POWIĄZANIA STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej usługi mogą obejmować materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, Produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Proszę dokładnie przejrzeć zasady i praktyki osób trzecich i upewnić się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osób trzecich.


SEKCJA 9-UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na nasze żądanie Użytkownik wyśle określone konkretne zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, Użytkownik wyśle twórcze pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą pocztową lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadza się, że możemy, w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które użytkownik nam prześle. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowywanie wszelkich uwag w tajemnicy; (2) wypłacanie odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) udzielanie odpowiedzi na wszelkie uwagi.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać Treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że Twoje uwagi nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Użytkownik zgadza się ponadto, że uwagi użytkownika nie będą zawierać materiałów oszczerczych ani w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie samego, lub w przeciwnym razie wprowadzić nas lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek uwag. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.


SEKCJA 10-DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych przez sklep podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę prywatności.


SEKCJA 11-BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami mogą być informacje na naszej stronie lub w Serwisie, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za przesyłkę produktów, czasów TRANZYTU i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym, między innymi, informacji cenowych, chyba że jest to wymagane przez prawo. Nie należy stosować żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.SEKCJA 12-ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz korzystania z witryny lub jej treści: (a) w jakimkolwiek bezprawnym celu; (B) nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek bezprawnych czynach; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych zarządzeń; (d) naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, nadużywania, znieważania, szkodzenia, zniesławiania, zniesławienie, znieważenie, zastraszenie lub dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) umieszczanie lub przesyłanie wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (H) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamowanie, phish, pharm, pretekst, spider, crawl, or scrape; (j) do jakichkolwiek nieprzyzwoitych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.


SEKCJA 13-ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi jest na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie" i "w stanie dostępnym" do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji LUB WARUNKÓW jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu, oraz brak naruszenia.

W żadnym wypadku Orbit Baby, nasi dyrektorzy, oficerowie, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty odtworzenia lub jakiekolwiek podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z usługi lub z jakichkolwiek produktów zakupionych za pośrednictwem usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub z jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub przeoczeń w jakiejkolwiek Treści lub jakichkolwiek strat lub uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju powstałych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek Treści (lub produktu) zamieszczonej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o takiej możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalaj na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.SEKCJA 14-ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i nieszkodliwe Orbit Baby Europe i naszych rodziców, spółek zależnych, stowarzyszonych, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, nieszkodliwe z jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat adwokackich, dokonanych przez osoby trzecie z powodu lub wynikającego z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków korzystania z usługi lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenie przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osoba trzecia.


SEKCJA 15-ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oderwaną od niniejszego Regulaminu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


SEKCJA 16-WYPOWIEDZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy przez wypowiedzenie niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez użytkownika lub nas. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi, informując nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub zaprzestać korzystania z naszej strony.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie przestrzega warunków lub postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub podejrzewa, że nie przestrzega, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia i użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy włącznie z datą jej rozwiązania; i / lub w związku z tym może odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).


SEKCJA 17-CAŁA UMOWA

Niewykonanie przez nas lub wyegzekwowanie jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub postanowień.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub aktualne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Użytkownikiem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko stronie redagującej.


SEKCJA 18-PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług i wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z Prawem Słowenii.


SEKCJA 19-ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Regulaminu w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Świadczenia Usług poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.


SEKCJA 20-INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy wysyłać na adres: hello@orbitbabyeurope.com.