Tehničke Specifikacije

Kompakt za pohranu kad nije u upotrebi.